Bilder

Foto Geir Dokken

Klikk på bildene for å laste ned store versjoner.
foto © Geir Dokken
foto © André Løyning (GLTrio og Nordic)